Festsangen: KIF sangen (Kvaglund Idræts forening - fodbold)


Ja til nyhedsbrev
Vi kommer fra Kvaglund, vi fodbold spiller her,
og fællesskab vi haver, som det man sjældent ser.
Vort motto ” vi står sammen” – det høres gang på gang,
og alt hvad vi kan lide, er nu skrevet i en sang.

Vort klubhus er lille, det atmosfære har,
og her er plads til alle, og stemningen er rar.
Vi sammen spiller kampe ved stævner er vi med,
vort motto ”vi står sammen” – følger når vi tar´ af sted.

Vi oplever meget vort sammenhold er fint,
vi hygger og vi spiller – og der blir´ ofte grint.
Vort motto ”vi står sammen” – vi spilleglæden har,
Ja-Hatten den er også på – den med os vi så tar´.

I Kvaglund vi kæmper – vi giver aldrig op,
for vi vil ha´ pokalen, vor stemning er i top.
Outstanding det er Kvaglund for klubben vil bestå,
med motto ”vi står sammen” – efter bolden vil vi gå.

I KIF har vi hjemme – der stjerne drømme er,
og glæden i vor øjne, de stråler mer´ og mer´.
Vi spiller kvali´ fodbold – I kan blot komme an,
vor motto ”vi står sammen” – ja det gælder alle mand.

Vi rejser i verden – på fodbold tur vi tar´,
vi vinder nogle gange - den følelse er rar.
Og vi vil fortsat træne så bedre vi kan bli´,
vor motto ”vi står sammen” – løfter alle må vi si´.