Festsangen: Afskedsreception


Ja til nyhedsbrev
Vi er samlet her idag
for at fejre og slut a
søren du har gjort din gerning
livet her i blå kors herning
hele verden tar du ind
renser ud i krop og sind

søren blå kors bautasten
tilig morgen, aften sen
du til pensionatet suser
vind i cykelhjelmen bruser
dig vi altid regner med
skønt du nu må ta afsted.

du har meningernes mod,
dog som dagne lang er godmalerpensel selv du svinger,
her i valsen ingen slinger,
køkkendame fik vi ej,
vi ku selv med bolledej

søren i din tro er stærk,
omsorg for guds mesterværk
med guds ord du kalder sammen og vi slutter med et ammen
når du taler lytter vi,
god historie ka du li

forgangsmand det har du vær´t
selv når det er tungt og svært
lille klem og klap på skulder,
verden ikke længre smuldre
du forstår at plante smil,
det kan varme mange mil

er man aktiv jo man får
mange skrammer, dybe sår,
med et plaster issen lappes,
jod på knæ og arme klappes,
så er du så go som ny,
op på cyklen, ud i by´

søren mange sjæle har søgt dig blot for den du var
og det vil vi altid gøre
du må stadig lægge ører
til hvad ham på gaden sir´
ka du hjælpe med en tier?

søren vi vil si´ dig tak
for et ører for en snak
for dit livssyn for din varme
for lidt økologisk charme
humor har i overflod
tilnavn er kong gulerod

femogtyve år er gået
og vi håber du har fået
med på vejen det du skulle
kærlighed og men´sker fulde
alle lige er for dig
gud velsigner nu din vej

Alle skal nu op og stå
søren længe leve må
nyd dit otium, din familie
brug din varme og din vilje
det var det vi ville si´
håber du vil kig forbi!